арап

 • 101Шкипер английский ("Арап Петра В.") — Смотри также Широкоплечий мужчина; на ассамблее играл с Петром в шашки, усердно салютуя залпами табачного дыма …

  Словарь литературных типов

 • 102Аннибал или Ганнибал — (арап Петра Великого) прадед нашего знаменитого поэта А. С. Пушкина. Доставлен Петру I из Константинополя, где содержался аманатом в серале. Крещен в Вильне 1707 г. (восприемниками были государь и польская королева, супруга Августа) и назван… …

  Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • 103Аннибал, или Ганнибал — (арап Петра Великого) прадед нашего знаменитого поэта А. С. Пушкина. Доставлен Петру I из Константинополя, где содержался аманатом в серале. Крещен в Вильне 1707 г. (восприемниками были государь и польская королева, супруга Августа) и назван… …

  Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • 104арапайма — арап айма, ы …

  Русский орфографический словарь

 • 105Ал Фатах — (арап борба и победа) најстара и најголема военополитичка организација на палестинските Арапи, основана во 1965 година за да ги штити нивните права и да воспостави палестинска држава на подрачјата од кои биле иселени по основањето на Израел …

  Macedonian dictionary

 • 106Алах — (арап Allah) Бог, вистинскиот бог …

  Macedonian dictionary

 • 107Алдебаран — (арап al dabaran) астр ѕвезда со сјајна црвена боја (црвен џин) во соѕвездието Бик …

  Macedonian dictionary

 • 108Александрија — (арап El Iskandarya) град во Египет го основал македонскиот крал Александар Велики во 331 г пр н е …

  Macedonian dictionary

 • 109Алмагест — (арап al, грч magiste syntaxis) наслов на арапскиот превод на астрономското дело на Птолемеј …

  Macedonian dictionary

 • 110Алхамбра — арап црвена куќа , маварска кралска папата во Гранада, најславен споменик на маварската архитектура …

  Macedonian dictionary

 • 111Земзем — (арап Zamzam) свет бунар во Мека што, според прастарата арапска легенда, го создал Бог муслиманите сметаат дека неговата вода е чудотворна …

  Macedonian dictionary

 • 112Копт — (арап. kubt) припадник на христијански народ за кој се смета дека потекнува од старите Египќани …

  Macedonian dictionary

 • 113Магреб — (арап. al maghrib) заеднички назив за арапските земји во северна Африка (Мароко, Алжир и Тунис, а понекогаш и Либија и Мавританија) …

  Macedonian dictionary

 • 114Медина — (арап. AI Madinah) град во западниот дел на Саудиска Арабија каде што се наоѓа гробот на Мухамед во Медина Мухамед првпат бил признаен за пророк на Алах додека бил жив …

  Macedonian dictionary

 • 115Ригел — (арап.) астр. најсјајната ѕвезда во соѕвездието Орион (16. 000 пати посјајна од Сонцето) …

  Macedonian dictionary

 • 116Сакалиди — (арап. Sakalibah) мн. арапски назив за Словените …

  Macedonian dictionary

 • 117Синдбад — (арап.) јунак од арапските поморски приказни, особено во збирката Илјада и една ноќ …

  Macedonian dictionary

 • 118абд — (арап) во арапските сложени имиња слуга, роб (на пр, Абд алах, слуга на Алах) …

  Macedonian dictionary

 • 119абелмошус — (арап abu el misk) мошусни зрна од едно ориентално растение, се употребуваат во парфимеријата …

  Macedonian dictionary

 • 120абердар — (арап haber) тур 1. весник, гласник, 2. топ, пушка што пука за тревога …

  Macedonian dictionary